Tasawuf Menyucikan Jiwa

Tasawuf merupakan jalan untuk menjernihkan kembali kalbu dari dosa-dosa dan hijab yang menutupinya, agar lebih dekat pada Allah swt. Tasawuf untuk meningkatkan jiwa seorang manusia, secara moral, melalui latihan-latihan praktis tertentu, kadang untuk menyatakan pemenuhan fana’ dalam Realitas Yang Tertinggi serta pengetahuan tentang-Nya secara intuitif, tidak secara rasional, yang buahnya adalah kebahagiaan rohaniah, yang hakekat realitasnya sulit diungkapkan dengan kata-kata, sebab bercorak intuitif dan subyektif.

loading...
loading...

Mengenai asal usulnya banyak pendapat yang berbeda tetapi kami cenderung pada Tasawuf atau sufi berasal pada ajaran Rosullullah Muhammad saw, yaitu pada kehidupan sehari-hari yang dijalani Rosullullah.

Ada yang berpendapat bahwa tasawuf bermula ketika terjadi konflik dalam umat Islam. Pada zaman dinasti Umayyah dan ‘Abassiyyah,  Para Alim menarik diri dari kehidupan politik kekuasaan yang penuh intrik.  Mereka menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi yang seringkali menipu dan menjerumuskan. Kemudian menjadi gerakan tasawuf yang di pelopori oleh Hasan Al-Bashri pada abad kedua Hijriyah. Kemudian diikuti oleh figur-figur lain seperti Shufyan al-Tsauri dan Rabi’ah al-‘Adawiyah, al-Junaid dll

 

Tasawuf bersumber pada :  Al-Qur’an, yang merupakan sumber yang terpenting. Ilmu-ilmu Islam, seperti Hadist, Fiqh, Nahwu dll. Pendapat Ulama’   tasawuf terdahulu.

* Abd al-Wahhab al-Sha’rani dalam al-Tabaqat al-Kubra berpendapat: “Jalan para sufi dibangun dari Qur’an dan Sunnah, dan didasarkan pada cara hidup berdasarkan moral para nabi dan yang tersucikan. Tak mungkin salah, kecuali apabila melanggar isi dari Qur’an, sunnah, atau ijma.

sedangkan Sufi berasal dari bahasa Arab suf, yaitu pakaian yang terbuat dari wol pada kaum Zuhud  yaitu orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan duniawi.

Baca juga:  Tajalli, Melihat Tuhan Tampak secara Nyata

Sufi dan tasawuf melahirkan tokoh-tokoh terkenal pada zamannya bahkan nama mereka nama dan ajarannya masih termasyhur sampai sekarang. Diantara tokoh sufi/ tasawuf tersebut adalah: Ibrahim ibn Adham meningg4l pada 161 H, Daud al-Tha’i  meningg4l pada 165 H, al-Fudhail ibn ‘Iyadh, Syaqiq al-Balakhi meningg4l pada 104 H, al-Hasan al-Bashri meningg4l pada 110 H, Malik bin Dinar meningg4l pada 131 H, Fadhl al-Raqqasyi, Rabbah ibn ‘Amru al-Qisyi meningg4l pada 195 H, Shalih al-Murri, atau ‘Abdul Wahid ibn Zaid meningg4l pada 177 H, Thawus ibn Kisan meningg4l pada 106 H, Sufyan al-Tsauri meningg4l pada 161 H, Syufyan ibn ‘Uyainah meningg4l pada 198 H, Abduk meningg4l pada 210 H, Nafi’ ‘Abdullah ibn ‘Umar meningg4l pada 117/120 H, al-Laith ibn Sa’ad meningg4l pada 175 H, Hayah ibn Syuraih meningg4l pada 158 H,  Abu “Abdullah ibn Wahhab ibn Muslim al-Mishri meningg4l pada 197 H, dll

loading...

Tags: #Menyucikan Jiwa #sufi #tasawuf

Kewalian adalah prinsip dasar dari jalan Tasawuf
Sesungguhnya, wali-wali Allah itu tak ada ketakutan bagi mereka, dan tidak pula bersedih
Ajaran Tasawuf: Mahabbah, Syauq
* Ajaran Tasawuf:  Mahabbah: kecenderungan kepada Allah secara paripurna, mengutamakan urusan-Nya atas diri
Kenali Jenis Jenis Nafsu Lalu Kendalikan Nafsumu
Jenis Jenis Nafsu terdiri dari dua golongan yaitu Nafsu yang baik dan nafsu
Hakekat Fana, al-Qusyairi
al Qusyairi, yang wafat pada tahun 465 H,ijriyyah  Karya al-Qusyairi yang sangat Fenomenal adalah
 1. author

  rahmat5 tahun ago

  Setuju dengan apa yang telah dijelaskan sang hujjatul islam, sungguh luar biasa apabila kita senantiasa belajar memperbaiki kualitas diri yakinlah bahwasannya Allah maha tahu atas segala sesuatu yang diperbuat hambanya
  Laa Ilaaha Illallah…
  cahaya diatas cahaya

  Balas
 2. author

  Bomer Tralala7 tahun ago

  Subhanallah

  Balas
 3. author

  darno7 tahun ago

  ada yg belum diungkap………….dan mungkin itu
  bagian dari misterinya…walijo……..heheheh

  Balas

Tinggalkan pesan "Tasawuf Menyucikan Jiwa"