Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Membangun Kaabah

Nabi Ismail dibesarkan di Makkah (pekarangan Kaabah). Nama beliau disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran dan punya 12 anak Ketika dewasa beliau menikah dengan wanita dari Suku Jurhum. Walaupun tinggal di Makkah, Ismail sering dikunjungi ayahnya. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - September 4, 2015 at 12:08 pm

Categories: Kisah-Kisah   Tags: , ,

Karomah Syeh Abdul Qadir Jailani : Godaan Iblis

Syaikh Utsman Shairafi meriwayatkan bahwa Syaikh Abdul Qodir bercerita, “Siang maupun malam aku tinggal di padang pasir, bukan di baghdad. Sepanjang masa itu, para setan mendatangiku berbaris dg rupa yg menakutkan, menyandang senjata dan melontari aku dg api. Namun, saat itu pula aku mendapatkan keteguhan dalam hati yg tak dapat aku ceritakan dan aku mendengar suara dari dalam hatiku yg berkata, “Bangkit Abdul Qodir, telah Kami teguhkan engkau dan Kami dukung engkau” dan ketika aku bangkit mereka pun kocar-kacir, kembali ke tempat mereka semula. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Kisah-Kisah   Tags: , ,

Karomah Syaikh Abdul Qodir Jailani : Kejujuran

Syaikh Muhammad bin Qaid al-Awani meriwayatkan : Pada suatu hari beliau bertanya kepada sang syaikh, “Apa yg membuatmu dapat meraih derajad ini?” Beliau menjawab, “Kejujuran, tdk pernah sekalipun aku berbohong bahkan ketika aku masih menuntut ilmu”. Kemudian syaikh Andul Qodir melanjutkan, “Ketika tiba hari arafah saat aku keil, aku pergi kesekitar baghdad dan menggembala sapi. Tiba tiba sapi tadi menolehkan kepalanya kepadaku dan berkata, “Abdul Qodir! Bukan untuk ini engkau diciptakan”. Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - September 3, 2015 at 12:09 pm

Categories: Kisah-Kisah   Tags: ,

Karomah Rabiah al-‘Adawiyah

Pada suatu malam majikan Rabiah terbangun dan melihat Rabiah sedang bersujud dan berdoa, “Ya Allah, hatiku sangat ingin mentaati-Mu dan ingin rasanya ku habiskan seluruh hidupku ini hanya untuk beribadah kepada-Mu, kalaulah aku dapat berbuat semauku, tak ingin rasanya aku meninggalkan ibadah ini, namun apa daya, aku harus memenuhi semua titah tuanku.” Read more…

2 comments - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Kisah-Kisah   Tags: ,

Syaikh Abdul Qodir Jailani, Perintah Dakwah

Al-Jaba’i berkata bahwa Syaikh Abdul Qodir Jailani juga berkata kepadanya, “Tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat, dalam dadaku timbul keinginan yg kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tdk berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yg mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka mengabarkan apa yg aku ucapkan kepada orang2. Dan mereka pun berduyun2 mendatangiku di masjid bab al-Halbah. Karena tidak memungkinkan lagi, aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang dimalam hari dg memakai lilin dan obor dan memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah mushalla. Namun orang2 tetap datang kepadaku dg mengendarai kuda, unta bahkan keledai dan menempati tempat disekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiallahu anhum. Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - September 2, 2015 at 12:08 pm

Categories: Kisah-Kisah, Tasawuf   Tags: ,

Ada Pintu Menuju Surga di Rumah Kita

Seorang tabi’in yang mulia Iyas bin Mu’awiyah menangis sejadi-jadinya ketika meninggal salah satu dari orang tuanya,maka dikatakan pada beliau : ” mengapa anda menangis sedemikian rupa” ? Maka beliau menjawab: ” tidaklah aku menangis karena kematian, karena yang hidup pasti akan mati, akan tetapi yang membuatku menangis karena dahulu aku memiliki dua pintu ke surga,maka tertutuplah satu pintu pada hari ini dan tidak akan di buka sampai hari kiamat, aku memohon pada Allah Ta’ala agar aku bisa menjaga pintu yang ke dua…”. Iya saudaraku !

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Kisah-Kisah   Tags:

Nabi Ibrahim Dibakar Hidup-hidup

Keputusan mahkamah telah dijatuhkan. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang dipersiapkan. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya dimana tiap penduduk secara gotong-royong harus mengambil bagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bakti kepada tuhan-tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - September 1, 2015 at 12:08 pm

Categories: Kisah-Kisah   Tags: ,

Amalan Bulan Sya’ban

Suatu waktu sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu memperbanyak berpuasa  (selain Ramadhan) kecuali pada bulan Sya’ban? Rasulullah saw. menjawab: “Itu bulan dimana manusia banyak melupakannya, yaitu antara Rajab dan Ramadhan. Di bulan itu segala perbuatan dan amal baik diangkat ke Tuhan semesta alam, maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa“. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Amalan   Tags:

Nabi Ibrahim Mencari Tuhan

Nabi Ibrahim as. yang bergelar Kholilullah (Kekasih Allah) dilahirkan ditengah-tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Menurut Al Qur'an nama ayahnya adalah Azar dan didalam bahasa kitab Taurat namanya Taroh bin Tanur bin Siruj bin Sam bin Nuh as.

Read more...

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 31, 2015 at 12:08 pm

Categories: Kisah-Kisah   Tags: ,

Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud

Saleh bin Ubaid bin ‘Ashif bin Masih bin ‘Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh. Saleh merupakan anak tertua dan memiliki dua orang adik yang bernama Aanar dan Ashkol.

Tsamud adalah suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab oleh ahli sejarah dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam kaum Yahudi. Kaum ini tinggal di dataran bernama “Al Hijr” terletak antara Hijaz dan Syam yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai oleh suku Aad yang telah binasa karena dilanda angin topan yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Hud. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Kisah-Kisah   Tags: ,

Al Quran

Dalam Al Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain dari Al Quran yang digunakan untuk merujuk kepada Al Quran itu sendiri. Berikut adalah nama-nama Al Quran tersebut dan ayat yang mencantumkannya:

 • Al-Kitab QS(2:2),QS (44:2)
 • Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
 • Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
 • Al-Mau’idhah (pelajaran/nasihat): QS(10:57)
 • Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
 • Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
 • Asy-Syifa’ (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)
 • Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
 • At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
 • Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
 • Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
 • Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
 • Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
 • Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)
 • An-Nur (cahaya): QS(4:174)
 • Al-Basha’ir (pedoman): QS(45:20)
 • Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
 • Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 30, 2015 at 12:08 pm

Categories: Tasawuf   Tags: , ,

Rumi: Akan Jadi Apa Diriku

Jaludin Rumi,puisi sufi

Jalluddin Rumi

Puisi Rumi: AKAN JADI APA DIRIKU
Aku terus dan terus tumbuh seperti rumput;
Aku telah alami tujuh ratus dan tujuh puluh bentuk.
Aku mati dari mineral dan menjadi sayur-sayuran;
Dan dari sayuran Aku mati dan menjadi binatang. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Puisi   Tags:

Sifat-Sifat Allah Swt

Allah swt memiliki beberapa Sifat yang wajib di ketahui oleh seorang muslim. Yaitu Sifat Wajib bagi Allah swt ada 20, Sifat Mustahil bagi Allah ada 20 dan sifat Jaiz…

Beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits tentang sifat-sifat Allah:

 • “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia” – (Q.S. Al-Baqarah : 163)
 • Sesungguhnya Allah itu Amat Berkuasa atas segala sesuatu” – (Q.S Al-Baqarah: 20)
 • “Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” – (QS. Al-Baqarah : 29)
 • “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia” – (QS.Yasin : 82)
 • “… Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat” – (QS. Asy-Syura : 11)
 • “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup, yang berdiri sendiri… “ – (QS. Al-Baqarah : 255)
 • “Dialah Yang Awal (tidak berpemulaan) dan Yang Akhir (tidak berkesudahan)… “ – (QS. Al-Hadid : 3)

Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 29, 2015 at 12:08 pm

Categories: Tasawuf   Tags: ,

Pengalaman Spiritual Pendiri Tariqat Naqsyabandiyah

Pendiri Tariqat Naqsyabandiyah adalah Syeh Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘alaih. Pada suatu riwayat beliau berkata: Pada suatu hari aku dan sahabatku sedang bermuraqabah, lalu pintu langit terbuka dan gambaran Musyahadah hadir kepadaku lalu aku mendengar satu suara berkata, “Tidakkah cukup bagimu untuk meninggalkan mereka yang lain dan hadir ke Hadhrat Kami sendirian?”Suara itu menakutkan aku hingga menyebabkan aku lari keluar dari rumah. Aku berlari ke sebuah sungai dan terjun ke dalamnya. Aku membasuh pakaianku lalu mendirikan Sholat dua raka’at dalam keadaan yang tidak pernah aku alami, dengan merasakan seolah-olah aku sedang sholat dalam kehadiranNya. Segala-galanya terbuka dalam hatiku secara Kashaf. Seluruh alam lenyap dan aku tidak menyedari sesuatu yang lain melainkan bersholat dalam kehadiranNya. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Thoriqoh   Tags: ,

Tarekat Idrisiyyah berasal dari Khidhiriyyah

Tarekat Idrisiyyah dinisbahkan kepada nama Syekh Ahmad bin Idris al-Fasi al-Hasani (1173 – 1253 H / 1760 – 1837 M). Sebenarnya Tarekat ini berasal dari Tarekat Khidhiriyyah yang berasal dari Nabi Khidir As yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas’ud ad-Dabbagh Ra. Setelah Syekh Ahmad bin Idris Ra. Tarekat Idrisiyyah mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis Tarekat lainnya, hal ini disebabkan karena beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas Tarekat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Oleh karenanya tidaklah heran jika Tarekat Idrisiyyah ini memiliki hubungan yang erat dengan nama-nama Tarekat lainnya, seperti Sanusiyyah, Mirghaniyyah, Rasyidiyyah, Khidhiriyyah, Syadziliyyah, Dandarawiyyah, Qadiriyyah. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 28, 2015 at 12:08 pm

Categories: Thoriqoh   Tags:

Amalan untuk Menjaga Diri dari Santet dan Guna-Guna

Santet

Santet adalah sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian. Jika Anda merasa terancam oleh ilmu ini, sebaiknya Anda amalkan Amalan untuk menjaga diri dari Santet dan Guna-guna.

Sebelum tidur bacalah : “bismillaahi amuutu wa ahyaa” (beserta Allah saya hidup dan mati) [HR. Bukhari]; Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Amalan, Tips   Tags:

Tarekat Alawiyyah Ditempuh Para Salafus Sholeh

Tarekat Alawiyyah adalah suatu tarekat yang ditempuh oleh para salafus sholeh. Dalam tarekat ini, mereka mengajarkan Al-Kitab Al-Qur’an dan As-Sunnah kepada masyarakat, dan sekaligus memberikan suri tauladan dalam pengamalan ilmu dengan keluhuran akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariah Rasullullah SAW. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 27, 2015 at 12:09 pm

Categories: Thoriqoh   Tags:

Rabiah Adawiyyah : Kisah dan Jatidiri

Rabiah Adawiyyah nama lengkapnya adalah Ummul Khair Rabiah binti Isma’il al-Adawiyah al-Qisiyyah. Dia lahir di Bashrah, lalu hidup sebagai hamba sahaya di keluarga ‘Atik , Muslim yang kaya dan banyak uang . dikisahkan dari beberapa riwayat yang menghubungkan Rabiah Adawiyyah dengan Hasan al-Bashri. Tapi masalahnya Rabiah meninggal pada tahun 185 H, Hasan al-Bashri meninggal pada tahun 110 H, sedangkan menurut riwayat yang lain pula, umur Rabiah Adawiyyah mencapai 80 tahun. Maka tidak logis umur lima tahun Rabiah sudah menempuh jalan zuhud.

Diriwayatkan dalam Kasyf  al-Mahjub karya al-Hujwiri:  “Suatu ketika aku Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:10 am

Categories: Sufi   Tags: , , ,

Kisah Wafatnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani

Kisah Wafatnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani

Selain mewarisi banyak karya tulisan, Syekh Abdul Qadir meninggalkan beberapa buah nasehat menjelang kewafatannya. Akhir hayat Syekh didahului dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Kala itu putra-putranya menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan.

”Berilah aku wasiat, wahai ayahku. Apa yang harus aku kerjakan sepergian ayah nanti?” tanya putra sulungnya, Abdul Wahab. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 26, 2015 at 12:08 pm

Categories: Kisah-Kisah   Tags:

Tarekat di Indonesia, Thoriqoh Qadiriyah

Thoriqoh Qadiriyah

Merupakan thoriqoh pertama yang disebut dalam sumber-sumber pribumi. Qadiriyah merupakan nama thoriqoh yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Abdul Qadir Al-jailani yang terkenal dengan sebutan Syaikh Abdul Qadir Jilani al-Ghawsts atau quthb al-Auliya’. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Kisah-Kisah   Tags: ,

Dakwah Rosullullah kepada Bangsa Jin

Kaligrafi Muhammad Rasullullah

Suatu ketika, Al-Qamah bertanya kepada Ibnu Mas’ud perihal siapa saja yang telah menemani Rosullullah untuk menemui bangsa jin . Saat itu, Ibnu Mas’ud menjelaskan bahwa suatu malam, para sahabat pernah tidak melihat Rasulullah saw. Setelah dicari, Rasul tetap tidak kelihatan. Para sahabat pun sangat khawatir. Apalagi, saat itu kaum kafir Quraisy sedang gencar-gencarnya melancarkan tipu muslihat untuk mencelakakan Nabi saw. Mereka mengira, beliau telah diculik kaum kafir Quraisy. Sepanjang malam, para sahabat dilanda kegelisahan dan perasaan yang tidak menentu. Mereka tidak bisa tidur karena menunggu kabar tentang keberadaan Rasulullah. Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 25, 2015 at 12:08 pm

Categories: Kisah-Kisah   Tags:

Kenalilah dan Kendalikan Nafsumu

Nafsu itu adalah keinginan manusia yang tersirat dalam akal pikirannya. Nafsu ada yang baik, yaitu nafsu yang tidak bertentangan dengan hati nurani serta perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah tetapkan. Namun ada pula nafsu yang buruk, yaitu nafsu yang hanya untuk memenuhi keinginan pikirannya saja, tanpa melibatkan hati nurani dan ketetapan Allah. Berikut ini adalah jenis-jenis nafsu menurut Islam.

Nafsu yang buruk :

  Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Tasawuf   Tags:

Abunawas Pengawal Raja

Alkisah, Abunawas bertugas menjadi pengawal raja, kemanapun Raja pergi Abunawas selalu ada didekatnya .
Raja membuat Undang Undang kebersihan lingkungan, yang pada salah satu pasalnya berbunyi, Dilarang buang air besar di sungai kecuali Raja atau seijin Raja, pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati.
Suatu hari Raja mengajak Abunawas berburu ke hutan, saat itu Raja kebelet buang air besar, karena di hutan maka Raja buang air besar di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 24, 2015 at 12:08 pm

Categories: Humor   Tags: , ,

Humor Sufi : Seteguk Air Termahal

Suatu ketika kalifah Harun al-Rasyid mendengar bahwa ada seorang alim yang berkunjung ke ibukota kerajaannya, dan berkeinginan mengundang si orang alim tsb berkunjung ke istananya agar dapat memberinya nasehat. Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Humor   Tags:

Cara Memakai Jilbab

Dahulukan tutup auratmu sebelum auratmu ditutupkan orang lainㄖ Menutup aurat tak perlu menanti siap karena malaikat maut tak pernah menantimu siap

ㄖ Jilbab mengulur lebar lindungi perhiasan kerudung panjang terurai sampai ke dada tiada keindahan melebihi KETAATAN.

ㄖ Menutup aurat karena manusia? maka akan banyak perhitungan menutup aurat karena Allah? pasti akan banyak kemudahan

ㄖ Ramai reaksi saat mulai berhijab? nikmati saja karena aksimu akan jadi awal keberanian bagi temanmu yang lain untuk turut serta

ㄖ Hampir nggak pernah denger Muslimah NYESEL berhijab tapi hampir semua Muslimah NYESEL kenapa nggak hijab dari DULU!

Cara Memakai Jilbab – Buat wanita muslimah yang ingin tampil modis yang sesuai dengan syariat Islam.  Walaupun mengenakan balutan pakaian yang bernuansa Islami, kaum muslimah masih bisa tampil menawan. Banyak  trik cara memakai jilbab yang cantik, gaya namun tetap sesuai akidah, berikut ini beberapa cara memakai jilbab disertai dengan gambar dan video :
Read more…

2 comments - What do you think?  Posted by admin - Agustus 23, 2015 at 12:08 pm

Categories: Tips   Tags: , , , ,

Ibnu Faridh, Sufi Cinta Ilahi

Ibnu Faridh yang bernama lengkap Syarifuddin ‘Umar Abu a-Hassan ‘Ali. Ibn al-Faridh seorang sufi  yang mengutamakan cinta kepada Ilahi, topik ini pula yang menjadi theme dalam puisi-puisi Ibnu Faridh. Mengenai karya-karyanya akan ada di artikel tersendiri Ibnu Faridh, Puisi-Puisi Cinta.

Beliau lahir di Kairo tahun 576 H,  ayahnya berasal dari Hammah Syria, ayahnya adalah seorang Faridh, ahli dalam Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Sufi   Tags: ,

Dzikir Berjamaah

Dalil-dalil dzikir termasuk  dalil dzikir secara jahar (agak keras)

Firman Allah swt. dalam surat Al-Ahzab 41-42 agar kita banyak berdzikir sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman! Berdzikirlah kamu pada Allah sebanyak-banyak nya, dan bertasbihlah pada-Nya diwaktu pagi maupun petang!”.

Dan firman-Nya:                         فَاذْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ ………..

“Berdzikirlah (Ingatlah) kamu pada-Ku, niscaya Aku akan ingat pula padamu! ” (Al–Baqarah :152)

Firman-Nya :                             اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنوُبِهِم

“…Yakni orang-orang dzikir pada Allah baik diwaktu berdiri, ketika duduk dan diwaktu berbaring”.  (Ali Imran :191) Read more…

3 comments - What do you think?  Posted by admin - Agustus 22, 2015 at 12:08 pm

Categories: Tasawuf   Tags: , ,

Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis

Setelah membangun Baitul Muqaddis, Nabi Sulaiman menuju ke Yaman. Tiba di sana, disuruhnya burung hud-hud  mencari sumber air. Karena lama tidak kembali, maka Nabi Sulaiman memanggil-manggilnya, tapi burung hud-hud tidak juga muncul. Ketiadaan burung hud-hud menimbulkan kemarahan Nabi Sulaiman. Selepas itu burung hud-hud datang kepada Nabi Sulaiman dan berkata: “Aku telah terbang untuk mengintip dan terjumpa suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh tuan…” Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 12:09 am

Categories: Kisah-Kisah   Tags: , , ,

Humor Sufi : Abu Nawas Dan Menteri Bertelur

Pada suat hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil sepuluh orang Menterinya “Kalian tahu didepan Istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul kepermukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas.” Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - Agustus 21, 2015 at 12:08 pm

Categories: Humor   Tags: ,

Wahdatul Wujud, Ibnu Sabin

Ibnu Sabin adalah seorang sufi dan juga Filosof dari Andalusia, yang mempunyai nama lengkap, ‘Abdul Haqq ibn Ibrahim Muhammad ibn Nashr. Dia dipanggil Ibn Sab’in dan digelari Quthbuddin, kadang juga dipanggil Abu Muhammad. Beliau lahir tahun 614 H (1217-1218 M) di Murcia. Ibnu Sabin tumbuh dalam keluarga bangsawan, Ayahnya adalah penguasa di Murcia.  Ibnu Sabin berguru kepada Ibn Dihaq yang dikenal dengan Ibnu Mir’ah ( wafat 611 H) pensyarah Read more…

3 comments - What do you think?  Posted by admin - at 12:08 am

Categories: Sufi   Tags: , ,

Laman Berikutnya »