Tag: Umar bin Khattab

Inilah Isi Perjanjian Yerusalem

Permalink to Inilah Isi Perjanjian Yerusalem
Ilustrasi pasukan Romawi. Yerusalem telah jatuh bangun berkali-kali dari masa ke masa. Tempat suci ini telah menjadi saksi perkembangan dunia dan menjadi titik vital. Yerusalem menjadi jantung yang sangat berpengaruh pada aliran perdamaian seluruh dunia.

Kisah Tauladan dari Umar bin Khattab

Kisah Tauladan dari Umar bin Khattab ini diambil dari buku 30 kisah teladan yang ditulis K.H Abdurrahman Arroisi. Umar bin Khattab adalah Orang yang gagah berani, seorang pemimpin yang adil dan tegas. Umar bin Khattab disegani oleh anak buahnya di takuti oleh semua lawan-lawannya. 

Uwais Al Qarni Dihormati oleh Penduduk Langit

Uwais Al Qarni termasuk salah satu tokoh ahli zuhud dan panutan utama dalam kezuhudan serta sebaik-baik tabi’in, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab RA, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya sebaik-baik tabi’in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais, ia mempunyai seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya, ia juga mempunyai tanda putih, suruhlah ia untuk memintakan ampun bagi kalian” Dalam

Karomah Umar bin Khattab RA Yang Mengagumkan

Permalink to Karomah Umar bin Khattab RA Yang Mengagumkan
Umar bin Khattab adalah sahabat Rosul yang diberi banyak karomah, Karomah Umar bin Khattab RA antara lain dapat berbicara langsung dengan Allah swt. Rosulullah saw bersabda, “Sungguh pada umat terdahulu terdapat muhaddatsun, yakni orang-orang yg berbicara dengan Tuhan. Jika salah seorang mereka ada pada umatku, maka tentu Umar bin al-Khattab”. ALLAH telah memberikan al-firasah kepada