Tag: Ruh

Ruh dan Raga Beribadah Haji

Permalink to Ruh dan Raga Beribadah Haji
Artikel ini adalah cuplikan dari Ebook Rahasia Makrifat Haji Ruh Labaika Allahumma Labaika, labaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni’matalaka walmulka, laasyariika laka…… Aku taati panggilan Mu Ya Allah, aku penuhi, aku penuhi dan tidak ada sekutu/serikat bagiMu dan aku taat kepadaMu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan Kerajaan itu kepunyaanMu, Tidak ada sekutu bagi

Proses Keluarnya Ruh dari Badan

Baro’ bin Azib mengatakan: Kami pernah berangkat bersama Nabi -shollallohu alaihi wasallam- mengiring jenazahnya seseorang dari Kaum Anshor, dan sampailah kami di pemakaman sebelum kuburan selesai digali. Maka beliau pun duduk, dan kami duduk di sekeliling beliau (dengan sangat hikmat) -hingga seakan-akan ada burung yg hinggap tenang di kepala kami-, sedang tangan beliau membawa dahan

Puisi Sufi : Ruh

RUH Wahai Ruh yang masih bertempat di raga manusia Bebaskan dirimu dari cengkeraman H4w4 N4fsoe Yang sekian lama kau dijajah, dikuasai, diperbudak, diperintah Kau dijerat dengan kesibukan duniawi