Tag: Rahasia

Makna Puasa secara Sufistik

Bagaimana pandangan kaum sufi pada umumnya, mengenai hakikat ibadah, terutama Makna Puasa ? Pertama-tama, ibadah apapun bagi kaum sufi secara umum bisa dikerangkakan ke dalam tiga langkah atau tahapan, yaitu takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli secara bahasa berarti mengosongkan, dalam terminologi tasawuf berarti membersihkan diri dari berbagai dosa yang mengotori jiwa, baik dari dosa lahir

Rahasia Malam Dan Hari Jum’at

Keutamaan dan Amalan Malam Jum’at adalah malam yang paling utama, harinya adalah hari yang paling utama dari semua hari. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya malam Jum’at dan harinya adalah 24 jam milik Allah Azza wa Jalla. Setiap jamnya ada enam ratus ribu orang yang diselamatkan dari api neraka.” Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:

Nama Lain Al Quran dan Inti Sarinya

Dalam Al Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain dari Al Quran yang digunakan untuk merujuk kepada Al Quran itu sendiri. Berikut adalah nama-nama Al Quran tersebut dan ayat yang mencantumkannya: Al-Kitab QS(2:2),QS (44:2) Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1) Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9) Al-Mau’idhah (pelajaran/nasihat): QS(10:57) Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37) Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39) Asy-Syifa’ (obat/penyembuh): QS(10:57),

Rahasia Bulan Suro

Suro adalah nama bulan pertama dalam kalender Jawa, atau Muharrom dalam penangalan Hijaiyyah. Diantara dua belas bulan yang ada, Allah SWT menyimpan rahasia, keutamaan, keistimewaan dan “kekeramatan”. Suro atau Muharram, Rajab dan Sya’ban. Khusus di bulan Muharram atau Asyura atau bulan Suro (orang Jawa menyebut), Allah menyimpan berbagai keutamaan dan “kekeramatan”. Pada bulan Suro (Muharram)