Tag: Nabi nabi

Kisah Dakwah Nabi Ibrahim kepada Ayahnya

Permalink to Kisah Dakwah Nabi Ibrahim kepada Ayahnya
Kisah Dakwah Nabi Ibrahim Kepada Ayah Kandungnya, “Ketika Ibrahim berkata pada ayahnya azar (QS Al An’am 74) , bahwa Ibrahim adalah putra Azar, ayah Nabi Ibrahim adalah sama seperti kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah berhala, ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri dan dariya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa

Munculnya Dajjal, Sang Penebar Fitnah Di Akhir Zaman

Sebelum keluarnya Dajjal, akan di dahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rosulullah, “Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu tiga tahun yang sangat sulit, dimana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujan dan memerintahkan kepada

Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis

Setelah membangun Baitul Muqaddis, Nabi Sulaiman menuju ke Yaman. Tiba di sana, disuruhnya burung hud-hud  mencari sumber air. Karena lama tidak kembali, maka Nabi Sulaiman memanggil-manggilnya, tapi burung hud-hud tidak juga muncul. Ketiadaan burung hud-hud menimbulkan kemarahan Nabi Sulaiman. Selepas itu burung hud-hud datang kepada Nabi Sulaiman dan berkata: “Aku telah terbang untuk mengintip dan

SEJARAH NABIYULLAH SYAM’UN AL-GHAZI As (SAMSON)

Permalink to SEJARAH NABIYULLAH SYAM’UN AL-GHAZI As (SAMSON)
SEJARAH NABIYULLAH SYAM’UN AL-GHAZI As (SAMSON)” Sejarah seorang pejuang Allah yang bernama Syam’un Al-Ghazi (samson) dan hubungannya dengan Asal Mula Pahala Ibadah 1000 Bulan/Lailatul Qadar.Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Atau,mengapa 1000 bulan? Atau adakah kisah tentang 1000 bulan? Kisah tentang 1000 bulan, berawal dari seorang Nabiyullah yang bernama Nabi Syam’un al-Ghazi as. Nabi dari

Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud

Permalink to Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud
Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud, Saleh bin Ubaid bin ‘Ashif bin Masih bin ‘Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh. Saleh merupakan anak tertua dan memiliki dua orang adik yang bernama Aanar dan Ashkol. Tsamud adalah suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab oleh ahli sejarah dan ada pula yang menggolongkan mereka