Tag: Mbah Mutamakkin

Syekh Ahmad Mutamakkin Wali Qawariqul Adah

Permalink to Syekh Ahmad Mutamakkin Wali Qawariqul Adah
Syekh Ahmad Mutamakkin atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mutamakkin itu. Beliau hidup di masa pemerintahan Amangkurat IV sampai dengan Paku Buwono II sekitar abad XVIII. Beliau menyebarkan agama Islam di desa Kajen, Margoyoso, Pati Jawa Tengah, terletak 18 km utara kota Pati. Banyak versi mengenai asal-usul beliau. Pertama, beliau berasal dari desa Cebolek