Tag: Haji

Ruh dan Raga Beribadah Haji

Permalink to Ruh dan Raga Beribadah Haji
Artikel ini adalah cuplikan dari Ebook Rahasia Makrifat Haji Ruh Labaika Allahumma Labaika, labaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni’matalaka walmulka, laasyariika laka…… Aku taati panggilan Mu Ya Allah, aku penuhi, aku penuhi dan tidak ada sekutu/serikat bagiMu dan aku taat kepadaMu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan Kerajaan itu kepunyaanMu, Tidak ada sekutu bagi

Diberangkatkan Haji Oleh Malaikat Setiap Tahun

Kisah Abdullah bin Mubarrok, yang di hajikan oleh malaikat setiap tahun sampai hari kiamat. Di sebuah pedesaan di tanah Arab, ada seorang pria bernama Abdullah bin Mubarrok yang telah berniat untuk melaksanakan haji tahun depan. Karena itu, dari jauh-jauh hari ia telah menabung untuk bekal berangkat haji.