Makna Getaran Hati, Suhrowardi al Baghdadi Pendiri Toriqoh

Suhrowardi al Baghdadi,  Tariqoh Suhrawardiyyah dengan anak saudaranya, Syihabuddin Abu Hash ‘Umar Suhrowardi alBaghdadi ( 539 – 632 H ). Tokoh yang terakhir ini pula yang menyusun kitab Awarif al-Ma’arif, yang berisi aturan-aturan tariqot tersebut, dan Suhrowardi al Baghdadi dipandang sebagai pendiri tariqot yang sebenarnya.

Beliau juga dipandang sebagai guru yang berpengaruh besar pada masanya, tidak hanya terhadap para murid dan pengikutnya, tetapi juga  terhadap  para sufi yang lain.

Beliau menganut aliran sunni, seperti halnya Imam Ghozali. Diantara para sufi Persia yang terpengaruh ajarannya Suhrowardi al Baghdadi adalah  Sa’di Syirazi.

Dalam kitab Awarif al-Ma’arif, Beliau memperbincangkan  latihan-latihan rohaniah praktis, kehidupan para sufi, hidup menyendiri dan mengenai getaran hati. Beliau juga sangat menaruh perhatian terhadap masalah-masalah tingkatan dan keadaan, ma’rifat, dan sebagainya.

Pencarian Terkait

Tags: #Suhrowardi al-Baghdadi #Tariqat

Sufi Kaya Raya
Suatu hari, seorang guru menyuruh muridnya untuk berguru kepada seorang sufi ternama. Setelah
Kisah Abu Yazid al Busthami, Kitab Tadzkirotul Auliya
Kakek Abu Yazid al-Busthami adalah seorang penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah seorang di
Makna Puasa secara Sufistik
Bagaimana pandangan kaum sufi pada umumnya, mengenai hakikat ibadah, terutama Makna Puasa ?
Ibnu Arabi, Sufi Pemikir Besar dari Spanyol
Ibnu Arabi, yang  nama lengkapnya Abu Bakr Muhammad ibn ‘Ali ibn Ahmad ibn

Tinggalkan pesan "Makna Getaran Hati, Suhrowardi al Baghdadi Pendiri Toriqoh"