Hasil Pencarian untuk: Kisah Cinta Seorang Pemuda Kepada Rasulullah Dan Wafat Di

Makruf al-Karkhi , Karomah Karomahnya

Permalink to Makruf al-Karkhi , Karomah Karomahnya
Makruf al-Karkhi, ada yang menyebutnya Ma’ruf al-Kurkhi. Menurut Makruf al-Karkhi tasawuf ialah menimba hakikat realitas-realitas dan berputus asa terhadap apapun yang di tangan mahluk. Tasawuf menurut Makruf al-Karkhi, didasarkan pada syariah dan tuntutan-tuntutan amal ibadah maupun ketaatannya. Sekalipun  tasawuf menafikan perbantahan secara teoritis tentang persoalan agama (Islam) serta lebih menekankan pelaksanaan ibadah dalam hal ini

Kisah Hidup Uwais Al Qorni Yang Mengharukan

Permalink to Kisah Hidup Uwais Al Qorni Yang Mengharukan
Tiap baca kisah ini, selalu meneteskan air mata, Uwais al-Qarni merupakan seorang tabiin dan tidak sempat melihat Rasulullah saw semasa hidupnya. Hidup Uwais dan ibunya sungguh amat sangat sederhana. Pakaian yang dimiliki Uwais cuma yang melekat di tubuhnya. Setiap hari dia lalui dengan berlapar-lapar. Dia hanya makan buah kurma dan minum air putih. Tidak pernah

Uwais Al Qarni Dihormati oleh Penduduk Langit

Uwais Al Qarni termasuk salah satu tokoh ahli zuhud dan panutan utama dalam kezuhudan serta sebaik-baik tabi’in, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab RA, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya sebaik-baik tabi’in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais, ia mempunyai seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya, ia juga mempunyai tanda putih, suruhlah ia untuk memintakan ampun bagi kalian” Dalam