random post

Ibnu Faridh, Sufi Cinta Ilahi

Ibnu Faridh yang mempunyai nama lengkap Syarifuddin ‘Umar Abu a-Hassan ‘Ali. Ibn al-Faridh adalah seorang sufi  yang  lebih mengutamakan cintanya  kepada Ilahi Robbi,  ini pula yang menjadi theme dalam puisi-puisi Ibnu Faridh. Mengenai karya-karyanya akan ada di artikel tersendiri Ibnu Faridh, Puisi-Puisi Cinta. Beliau lahir di Kairo tahun 576 H,  ayahnya berasal dari Hammah Syria,

Pengalaman Spiritual Ibnu Arabi

Nama Ibn ‘Arabi sudah menjadi hampir sinonim dengan doktrin wahdat al-wujud. Benar bahwa doktrin ini mempunyai peran sentral dalam metafisis Ibn ‘Arabi, tetapi agaknya pesan beliau bukan sekadar doktrin tersebut. Seluruh kehidupan Syaikh al-Akbar dan doktrin ajarannya ingin menyatakan bahwa esoterisme adalah Prinsip dan juga Jalan. Dengan kata lain, Prinsip Kebenaran (the Principle of the Truth)

Nabi Khidir Hadir, Saat Nabi Muhammad Wafat, 1

Permalink to Nabi Khidir Hadir, Saat Nabi Muhammad Wafat, 1
Ibnu Mash’ud berkata: “Ketika Rosullullah saw telah mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami sekalian dikediaman ibu kita Siti Aisyah, kemudian beliau memperhatikan kami sekalian sehingga berderrailah air matanya dan bersabda: “Selamat datang bagi kamu sekalian dan mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihani oleh Allah, saya berwasiat agar kamu sekalian bertaqwa kepada Allah serta mentaatiNya. Sungguh telah dekat

Nabi Khidir Menjadi Budak

Permalink to Nabi Khidir Menjadi Budak
Nabi Khidir Menjadi Budak Suatu ketika Nabi Khidir AS berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Melihat penampilannya yang saleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Khidr, budak itu berkata, “Bersedekahlah padaku, semoga Allah memberkahi engkau!!” Tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya, Nabi Khidr berkata, “Aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti