Nama Islami Untuk Buah Hati, Lengkap Alif-Ya

Nama Islami Untuk Buah Hati  Nama merupakan sesuatu yang sangat penting, ia dapat mewakili karakter yang bersangkutan. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga kita harus memberikan  nama yang baik serta  Islami kepada buah hati kita, karena nama merupakan  sebuah do’a dan harapan besar kita kepada si buah hati. Misalnya, namanya Ridho, ketika kita memanggil namanya, pada saat itu kita juga memohon kepada Allah supaya ia selalu diridhoi Nya. Dalam memilih sebuah nama Anda dapat menggabungkan kata-kata yang Anda inginkan sesuai kebutuhan, asal  tidak berlebihan.  Berikut ini daftar nama untuk laki-laki lengkap mulai dari yang berawalan  huruf Alif sampai huruf Ya’.

Nama Islami,  Putera/ anak laki-laki yang berawalan huruf  ALIF sampai YA’

Nama Islami huruf  berawalan ALIF

 • 1. Aban  :  perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah ‘Utsman bin ‘Affan
  2. Abiy  :  yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan
  3. Abyan :  yang lebih jelas
  4. Adib :  sastrawan
  5. Ahmad :  yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur’an
 • 6. Arib :  yang cerdik dan berakal
  7. Arhab :  yang lapang dada
  8. Asad :  singa (lambang keperkasaan)
  9. Asmar :  yang berkulilt coklat, abu-abu
  10. As’ad :  yang lebih bahagia
  11. Asyqar :  yang berambut pirang
  12. Asyhab :  warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa
  13. Ashil :  yang asli
  14. Anis : yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan
 • 15. Akram : yang lebih mulia
  16. Aman :  rasa aman
  17. Amin :  yang dapat dipercaya
  18. Amir : Emir, pemimpin, yang memerintahkan
  19. Anwar : yang lebih bercahaya
  20. Arkan :  pondasi, pokok
  21. Awwab :  yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud ‘alaihissalam
  22. Ayib : yang kembali
  23. Ayyub :  yang banyak kembali, nama nabi
  24. Islam :  keislaman
  25. I’tisham : berpegang teguh.
 • 25. I’tisham : berpegang teguh
  26. Iklil :  mahkota
  27. Imam :  pemimpin
  28. Iyhab :  pemberian
  29. Usamah : singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh Rasulullah.

BACA: Nama Islami Dan Artinya Lengkap Alif – Ya’

Nama Islami huruf  BA’

 • 1. Bady : yang terlihat secara jelas
 • 2. Badzil :  yang berusaha dengan sekuat
 • 3. Bahi :  yang cerdik dan baik, yang be
 • 4. Bari’ :  yang menonjol dalam setiap p
 • 5. Basim : yang tersenyum
 • 6. Basil : yang sangat berani
 • 7. Baqir : yang memiliki kedalaman ilmu
  8. Badr :  bulan purnama
  9. Badri    : julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar, dinisbatkan kepada bulan purnama
  10. Barraq : yang berkilauan, cemerlang
  11. Barakat :  keberkahan yang banyak
  12. Basyir :  yang memberikan kabar gembira
  13. Basysyar : yang banyak memberikan kabar gembira
  14. Bahri :  yang dinisbatkan kepada laut
  15. Bahij   : yang ceria, elok
  16. Bashri :  yang dinisbatkan kepada kota Bashrah
  17. Bilal :  air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama muazzin Rasulullah
  18.  Burhan  : bukti, argumentasi

Nama Islami huruf  TA’

 • 1. Taib :  yang bertaubat
 • 2. Taiq :  yang merindu
 • 3. Tajir :  saudagar, pedagang
 • 4. Tamimi   : dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah Yaman
 • 5. Taqy  : Ahli taqwa
 • 6. Taufiq  : taufiq, petunjuk, kesesuaian
 • 7. Tahsin  : perbaikan, memperindah
 • 8. Tibyan :  penjelasan, keterangan

Nama Islami huruf  TSA’

 • 1. Tsabit : yang kokoh, tegar, kuat
 • 2. Tsamin   : yang berharga
 • 3. Tsaqib  : yang memiliki otak yang cerdas, tajam
 • 4. Tsariy : hartawan

Nama Islami huruf  JIIM

 • 1. Jabir :  yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat Nabi yang terkenal (Jabir bin ‘Abdullah)
 • 2. Jasir  : pemberani
 • 3. Jasim : yang tinggi, besar
 • 4. Jarir :  Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat
 • 5. Jamil   : indah, gagah
 • 6. Jauhar  : permata berlian
 • 7. Jahuri  : yang memiliki suara yang jelas dan besar
 • 8. Jihad : Jihad, perang suci
 • 9. Jubran  : sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya) 10. Jubair  : sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya)

Nama Islami huruf  HA’

 • 1. Habib  : orang yang dikasihi
 • 2. Hatim : orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai  simbol kedermawanan oleh bangsa Arab
 • 3. Harits  : yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
 • 4. Hazim : yang berkemauan keras dan bersikap tegas
 • 5. Hasyid  : yang mengumpulkan, menghimpun orang
 • 6. Hafizh : yang memelihara, menjaga, yang menghafal
 • 7. Hamid  :  yang memuji, bertahmid
 • 8. Hajjaj   : yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi
 • 9. Hasan  : yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
 • 10. Hassan  : yang banyak baiknya, keindahannya
 • 11. Hakam  : hakim, pemutus hukum, wasit
 • 12. Halif  : rekanan, sekutu, kongsi
 • 13. Hammad  : yang banyak memuji
 • 14. Hamdan  : yang banyak memuji
 • 15. Hanbaly   : pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal
 • 16. Hanif  : yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus
 • 17. Hashshad: yang banyak mendapatkan (sesuatu)
 • 18. Hayyan  : hidup
 • 19. Haidar  : Pemberani
 • 20. Hibban : yang banyak dikasihi
 • 21. Hilmi  : dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang dalam bertindak
 • 22. Himyar : nama suku di Yaman
 • 23. Husam  : pedang yang tajam
 • 24. Husain : yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)

Nama Islami huruf  KHA’

 • 1. Khazin  : yang menyimpan
 • 2. Khasyi’  : yang khusyu’
 • 3. Khathir  : hati, pikiran yang terbersit
 • 4. Khalid  : kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli perang (Khalid bin walid)
 • 5. Khalish : yang murni, ikhlas
 • 6. Khajil :  pemalu
 • 7. Khashib :  subur
 • 8. Khadhir :  yang hijau
 • 9. Khathib : penceramah, yang berbicara
 • 10. Khaththab :  yang banyak berceramah, pintar bicara
 • 11. Khalaf : pengganti, yang datang kemudian, keturunan
 • 12. Khaldun :  kekal, abadi
 • 13. Khalifah :  penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin
 • 14. Khalil :  teman akrab yang dekat dan dikasihi
 • 15. Khair :    : yang baik
 • 16. Khuzaimah   : pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif  dari kata khuzam)

Nama Islami huruf  Daal

 • 1. Daris  : pelajar
 • 2. Daud  : nama Nabi
 • 3. Daly  : buah anggur yang tidak terlalu hitam
 • 4. Dany  : yang dekat
 • 5. Daffa’  : yang (banyak) mempertahankan diri
 • 6. Dafi’ : yang mempertahankan, mendorong, motivasi
 • 7. Dalil : penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan

Nama Islami huruf  DZAL

 • 1. Zakir :  yang berzikir, yang ingat
 • 2. Zakir :  yang baik daya ingatnya
 • 3. Zakwan :  yang sangat cerdas
 • 4. Zaky :  yang cerdas
 • 5. Zulfiqar :  nama pedang ‘Ali bin Abi Thalib
 • 6. Zulfahmi :  yang memiliki pemahaman

Nama Islami huruf  RA’

 • 1. Ra’id  : pemimpin, pencetus
 • 2. Ra’if :  yang memiliki rasa kasihan
 • 3. Rajih :   yang kuat, tajam akalnya
 • 4. Raji  :  orang yang berharap
 • 5. Rasikh :  yang kokoh, dalam ilmunya
 • 6. Rasyid :  yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh
 • 7. Raghib :  yang memiliki keinginan
 • 8. Raki’ :  yang ruku’/menundukkan kepala, yang shalat
 • 9. Ramiz :  yang memberi isyarat atau kode, menandai
 • 10. Ramy :  yang melempar, pemanah
 • 11. Rabi’ : musim semi
 • 12. Rajab : bulan rajab, pengagungan
 • 13. Rahhab : yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang  dada
 • 14. Razin :  yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan
 • 15. Rassam :  yang menggambar
 • 16. Rasyad : lurus, yang mendapat petunjuk 17. Rasyid : yang mendapat petunjuk
 • 18. Rasyiq :  perawakan tubuhnya bagus, tangkas
 • 19. Ramzi :  dinisbatkan kepada simbol, simbolik
 • 20. Ramadhan :  bulan ramadhan, panas yang sangat
 • 21. Rafi’ : yang tinggi
 • 22. Raihan :  aroma, buah yang baunya wangi
 • 23. Rizq :  anugerah, rizki
 • 24. Ridhwan :  kerelaan, keridhaan
 • 25. Rifqy :  dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belask
 • 26. Riyadh : taman
 • 27. Ridha : kerelaan
 • 28. Rusyd :  petunjuk
 • 29. Rusydi :  yang bersifat petunjuk

 

Nama Islami huruf  ZA’

 • 1. Zari’ :  yang menanam
 • 2. Zahid :  yang bersahaja, zuhud
 • 3. Zahir :  yang cemerlang, berseri-seri
 • 4. Zahy :  wajah yang elok
 • 5. Zayyat  : dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang mi
 • 6. Zaky :  Yang bersih, suci
 • 7. Zaid :  yang bertambah
 • 8. Zahrani :  yang berseri-seri
 • 9. Ziyad :  yang bertambah

Nama Islami huruf  SIN

 • 1. Sais  :  yang menyiasati
 • 2. Sabiq :  yang terdahulu
 • 3. Satir  : yang menutupi sesuatu
 • 4. Sajid  : yang bersujud
 • 5. Sakhin  : yang panas
 • 6. Sa’i  :  yang berusaha, berjalan cepat
 • 7. Saqy : yang menuangkan (air)
 • 8. Salim  : yang selamat, sehat dan segar bugar
 • 9. Samih : yang pema’af, yang mulia hatinya
 • 10. Sami :  yang mulia, tinggi
 • 11. Sahir  : yang berjaga di tengah malam, tidak tidur
 • 12. Sabbah  : perenang
 • 13. Sakhiy  : yang dermawan, murah hati
 • 14. Sa’ad  : kebahagiaan
 • 15. Sa’id  : yang bahagia
 • 16. Sa’dun  : yang bahagia
 • 17. Safar  : perjalanan
 • 18. Salman  : yang selamat
 • 19. Sahal : yang mudah
 • 20. Sayyaf  : yang memegang pedang, ahli pedang
 • 21. Sayyid  : pemuka, pemimpin
 • 22. Sidr  : daun bidara
 • 23. Siraj  : lentera, lampu
 • 24. Sudais  : diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam
 • 25. Surur  : kegembiraan
 • 26. Su’ud  : kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi
 • 27. Sulthan  : yang memiliki kekuasaan, sultan
 • 28. Suhail  : diminutif dari kata sahl : mudah

Nama Islami huruf  SYIN

 • 1. Syabb :  pemuda
 • 2. Syady :  yang merangkai sya’ir
 • 3. Syarih :  yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang lapang dada
 • 4. Syathir :  genius
 • 5. Syathibi  : nama ulama terkemuka
 • 6. Sya’ir :  penyair
 • 7. Syafi’ :  yang memberi pertolongan
 • 8. Syafi’i :  dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi’i
 • 9. Syakir :  yang bersyukur
 • 10. Syamil :  komplit, universal, yang mencakup
 • 11. Syamikh : yang tinggi, kokoh
 • 12. Syahy : yang memiliki keinginan
 • 13. Syaj’an :  yang sangat pemberani
 • 14. Syaddad :  yang kuat, keras
 • 15. Syarif :   yang mulia, terhormat
 • 16. Syarik :   kongsi, sekutu
 • 17. Sya’rani :   dinisbatkan kepada kata sya’r ; rambut
 • 18. Syaghghaf :  yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila, mabuk kepayang
 • 19. Syafiq :   yang halus perasaannya, penuh belas kasih
 • 20. Syaqiq :   sekandung, terbelah
 • 21. Syakib :   yang memberi balasan kebaikan
 • 22. Syakkar :  yang banyak bersyukur, terimakasih
 • 23. Syakur :  yang banyak bersyukur, terimakasih
 • 24. Syammakh :   yang amat tinggi, kokoh
 • 25. Syairazy  : dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di Persia/Iran sekarang, nama ulama terkenal
 • 26. Syihab :  bintang meteor, cahaya api
 • 27. Syu’aib :  nama nabi, diminutif dari kata sya’b ;bangsa, suku
 • 28. Syuja’ :  pemberani
 • 29. Syuraih :  diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega
 • 30. Syurahbil :  nama seorang shahabat

Nama Islami huruf  Shad

 • 1. Sha-ib : yang bertindak benar
 • 2. Sha-id :  yang berburu
 • 3. Sha-in :  yang menjaga
 • 4. Sha’im :  yang berpuasa
 • 5. Shabir :  penyabar
 • 6. Shahib :  teman, shahabat, yang menyertai
 • 7. Shahy :  yang berteriak, bangun
 • 8. Shadir : yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber
 • 9. Shadiq :  yang jujur
 • 10. Sharif :  yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah
 • 11. Sharim : : yang tegas, tajam
 • 12. Sha’id :  yang memanjat, menaiki
 • 13. Shafih :  pemaaf
 • 14. Shafy :  yang suci, murni, bersih, tidak keruh
 • 15. Shalih :  orang yang shalih, sesuai
 • 16. Shamit :   yang diam tidak banyak bicara
 • 17. Shamid :  yang tegar
 • 18. Shabbah :  yang mengucapkan selamat pagi
 • 19. Shahafy :  wartawan
 • 20. Shakhar :  batu yang keras, karang
 • 21. Shaddam :  yang membenturkan
 • 22. Sharraf :  kasir
 • 23. Shafar :  bulan shafar
 • 24. Shafwat :  jernih, bersih, bening
 • 25. Shafwan :  jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang halus/licin
 • 26. Shafih :  pedang yang tajam, lempengan
 • 27. Shafir : terompet, siulan
 • 28. Shafrawy :  dinisbatkan kepada kata “shufr”; kuning, kekuning-kuningan
 • 29. Shaqr :  burung elang
 • 30. Shaql :  tajam
 • 31. Shalah :  keshalihan, kecocokan
 • 32. shahl :   suara kuda
 • 33. Shawwan : yang menjaga (diri, dsb)
 • 34. Shayyad :   ahli berburu
 • 35. Shaidaly :   apoteker
 • 36. Shiddiq :  yang amat jujur
 • 37. Shirath :  jalan
 • 38. Shulhi :  dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian
 • 39. Shuwailih :  diminutif dari kata shalih
 • 40. Shuhaib :  julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib ar-Ruumy

Nama Islami huruf  DHAD

 • 1. Dhabith : kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya
 • 2. Dhahik : yang tertawa
 • 3. Dhamin :  yang menjamin, menanggung
 • 4. Dhawy :  bercahaya
 • 5. Dhahhak :  yang banyak tertawa
 • 6. Dhamir : perasaan
 • 7. Dhaif :  tamu
 • 8. Dhiman :  jaminan
 • 9. Dhubaib :  diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak
 • 10. Dhuha :  waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir

Nama Islami huruf  THA’

 • 1. Thaif :  yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab Saudi
 • 2. Thahin :  yang menumbuk
 • 3. Tharih :  yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang
 • 4. Tharid :  yang mengusir
 • 5. Thariq :  yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang  pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad)
 • 6. Thazij :  yang segar (makanan, dsb), steril
 • 7. Thaqim :  pilot
 • 8. Thalib :  yang menuntut, mencari, mahasiswa
 • 9. Thamih :  yang antusias
 • 11. Thahir :  yang suci, bersih
 • 12. Thabari :  nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari)
 • 13. Thabrani :  nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath-Thabrani)
 • 14. Thahhan :  orang yang menumbuk (sesuatu)
 • 15. Thalal :  tempat yang tinggi
 • 16. Thayyar :  penerbang, pilot
 • 17. Thayyib :  yang baik, enak, suci
 • 18. Thiraz :  ukuran, model, tipe
 • 19. Thufail :  diminutif dari kata thifl ; anak kecil

Nama Islami huruf  ZHA’

 • 1. Zha’in :  yang bepergian pada siang hari yang terik
 • 2. Zhafir :  yang menang, beruntung
 • 3. Zhahir :  bagian luar, lahiriah, terang, nampak
 • 4. Zharif :  cerdik, terang
 • 5. Zhafran :  yang menang, beruntung
 • 6. Zhahran :  bagian belakang, nama kota di Arab Saudi

Nama Islami huruf  ‘AIN

 • 1. ‘Aif  :  yang menjaga kesucian dirinya, penjijik
 • 2. ‘Aisy :  yang hidup
 • 3. ‘Abid :  ahli ‘ibadah
 • 4. ‘Abir :  yang melewati, musafir
 • 5. ‘Aji  :  dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading, berkebangsaan  negara Pantai Gading
 • 6. ‘Adil  : yang adil
 • 7. ‘Arif :  yang mengetahui, mengenal
 • 8. ‘Azil :  yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri
 • 9. ‘Asyur :  ke-sepuluh
 • 10. ‘Athif :  yang lembut, penuh kasih
 • 11. ‘Aqil :  yang berakal, cerdas
 • 12. ‘Alim :  yang berpengetahuan, seorang ‘alim
 • 13. ‘Ammiy :  yang ‘awam, biasa
 • 14. ‘Ayid : yang kembali
 • 15. ‘Abbad :  ahli/yang banyak beribadah
 • 16. ‘Abud :  ahli ibadah
 • 17. ‘Abqary :   yang jenius
 • 18. ‘Atid :  yang selalu hadir
 • 19. ‘Atiq : hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq)
 • 20. ‘Ajam : orang asing, selain ‘Arab
 • 21. ‘Adnan :  salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
 • 22. ‘Arafat :  jamak dari ‘arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji
 • 23. ‘Azzam :  yang berkemauan kuat (bertekad bulat)
 • 24. ‘Atha’ :  pemberian
 • 25. ‘Aththar :  yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi
 • 26. ‘Aththas :  yang bersin, nama suku di Yaman
 • 27. ‘Affan :  yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifa ketiga, ‘Utsman bin ‘Affan
 • 28. ‘Afif :   yang menjaga kesucian dirinya
 • 29. ‘Aqid :  yang beraqad, berjanji
 • 30. ‘Aqqad :  yang banyak beraqad, berjanji
 • 31. ‘Ali :  yang tinggi, nama khalifah ke-empat, ‘Ali bin Abi Thalib
 • 32. ‘Alqamah :   nama seorang shahabat
 • 33. ‘Allaf :  yang memberi  makanan binatang
 • 34. ‘Ammar :  yang banyak menta’mir, yang panjang umur, nama seorang shahabat ‘Ammar bin Yasir
 • 35. ‘Amru :  nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash 36. ‘Ayyasy :  yang panjang umur, penjual roti
 • 36. ‘Ibad :  jamak dari kata ‘abd ; hamba
 • 37. ‘Irfan :  kebaikan
 • 38. ‘Izzat :  keagungan, kebanggaan, ‘izzah
 • 39. ‘Isham :  berpegang teguh
 • 40. ‘Ishmat :  penjagaan, pegangan
 • 41. ‘Ikrimah :  nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal
 • 42. ‘Imad :   pondasi, tiang
 • 43. ‘Imarah :  Penta’miran, peramaian
 • 44. ‘Iwadh :  pengganti
 • 45. ‘Ied :  Hari besar, perayaan
 • 46. ‘Ubadah :  nama seorang shahabat, banyak melakukan ‘ibadah.
 • 47. ‘Ubaid :  diminutif/tashghir dari kata ‘Abd; hamba
 • 48. ‘Utbah :  lekuk liku lembah
 • 49. ‘Utsaimin :  nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu ‘Utsaimin;  diminutif dari “Utsman”.
 • 50. ‘Urbun :   pemberian
 • 51. ‘Ukasyah :   nama seorang shahabat
 • 52. ‘Ulwan :   judul, tema, tanda

Nama Islami huruf  GHAIN

 • 1. Ghâbir :  orang yang asing; anak jalan
 • 2. Ghâzy :   orang yang berperang
 • 3. Ghâlib :  orang yang menang; yang banyak
 • 4. Ghâly :  bersifat mahal; berharga
 • 5. Ghâmid :  orang yang memasukkan pedang ke sarungnya; nama kabilah di Hijaz
 • 6. Ghâmidy :  orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan kepadanya)
 • 7. Ghâssal :  pencuci, pembasuh
 • 8. Ghassân :  air wadi di padang pasir
 • 9. Ghannâm :  orang yang mendapatkan harta rampasan; orang yang menggunakan kesempatan; pengembala kambing
 • 10. Ghandûr :  pemuda yang tampan
 • 11. Ghayyâts :  hujan yang banyak
 • 12. Ghayûr :  orang memiliki ghirah (kecemburuan) yang tinggi (terhadap agama, khususnya)
 • 13. Ghulâm  : anak laki-laki

Nama Islami huruf  FÂ’

 • 1. Fajr  :  Fajar, shubuh
 • 2. Fakhry :  kebanggaaku; yang bersifat kebanggaan
 • 3. Farras :    Cerdas dan tajam pemikirannya
 • 4. Farhan :  Gembira; suka cita
 • 5. Farid :  Tidak ada bandingannya; sendirian
  6. Fashih :  Orang yang fasih dan lancar berbicara
  7. Fadhal   : Kebaikan; tambahan; lebihan sisa
  8. Fathin   : Cerdik
  9. Faqih  : Ahli Fiqih; orang yang sangat paham
  10. Falah   : Keberuntungan; kemenangan
  11. Fannan   : orang yang ahli seni; memiliki seni/bakat
  12. Fawwaz  : orang yang mendapatkan keberuntungan/kemenangan yang banyak
  13. Fauzan :    keberuntungan; kemenangan.
  14. Fahd   : Macan kumbang/tutul
  15. Fahmy  : Bersifat pemahaman
  16. Fayyadh :    Banyak air; orang yang mulia; kinayah bagi orang yang suka berderma
  17. Fairuz  : Nama batu permata; nama seorang ulama (Fairuz Abady)
  18. Faishal :  Pemimpin; Hakim; Yang memisahkan antara yang haq dan  yang bathil; pedang yang tajam.
  19. Firazdaq  : Serpihan-serpihan roti
  20. Fikry  : Yang bersifat pemikiran
  21. Fu`ad   : Hati;akal
  22. Fudlail  : tashghir (diminutif) dari kata ‘Fadll’; nama seorang ulama terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’
  23. Faiz :  Pemenang; orang yang beruntung; orang yang sukses
  24. Fa`iq   : Baik;istimewa;lebih menonjol dari yang lain
  25. Fatih   : Penakluk; pemimpin; pembuka
  26. Fakhir  : Orang yang bangga; mewah; terhormat
  27. Fady   : Tawanan yang ditebus.
  28. Faruq :        Orang yang memisahkan antara haq dan batil; julukan bagi Umar bin Khaththab.
  29. Faris   : Penunggang kuda; pemilik kuda;singa; pandai.
  30. Fari` : Tinggi menjulang; seperti  gunung; perawakan tinggi
  31. Fadhil   : Orang yang berbudi; yang utama; yang layak dihargai
  32. Falih   : Lurus; cocok
  33. Fahim  : Orang yang paham, mengerti
  34. Fayi` :     Harum baunya

Nama Islami huruf  QÂF

 • 1. Qahthan : Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan, nama suku
 • 2. Qarib :  teman dekat; yang dekat; sebentar lagi
 • 3. Qais  :  Kadar, ukuran; nama suku yang datang untuk belajar Islam kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d)
 • 4. Qindil :  Lampu minyak
 • 5. Qudamah   : Lama; dahulu; nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu Qudamah)
 • 6. Quraisy  : Nama kabilah Arab terkemuka
 • 7. Qurthuby  : nama seorang ulama ahli tafsir; dinisbatkan kepada ‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’
 • 8. Quzwainy :  dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia  Tengah; dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy)
 • 9. Qushay :  Jauh pemikirannya; nama nenek moyang Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam
 • 10. Quthb :   kutub; pemimpin; tetua kaum; akhir segala sesuatu
 • 11. Qa’id : Komandan perang; ketua
 • 12. Qabus :  Orang yang gagah; tampan dan baik kulitnya
 • 13. Qasim  : Orang yang membagi; pemberi imbalan
 • 14. Qashid :  Yang menuju kepada sesuatu; yang bermaksud untuk…

Nama Islami huruf  KÂF

 1. Katsir :  Yang banyak
 2. Karim : Yang murah hati; dermawan; salah satu nama Allah
 3. Kassab :  yang banyak bekerja/ulet
 4. Ka`b :  Kehormatan; kemuliaan; ruas; tombak.
 5. Kamal :  Kesempurnaan
 6. Kanz :  Harta simpanan; harta terpendam.
 7. Kan`an :  Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan  kepada Kan`an bin Nuh
 8. Kinan : Harta simpanan; harta terpendam
 9. Katib :   Penulis
 10. Kasib :  Orang yang rajin cari penghidupan
 11. Kazhim :  Orang yang dapat mengekang amarah
 12. Kamil :    Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna

Nama Islami huruf  LÂM

 • 1.  Labib :  Orang yang berakal; cerdik
 • 2.  Lathif : Lemah-lembut; kasih sayang; salah satu     asma Allah.
 • 3.  Lu`ay :  Kekuatan; nama nenek moyang Quraisy.
 • 4.  Luthf  :  Kelemah lembutan; taufiq
 • 5.  Luthfy : dinisbatkan kepada Luthf; yang bersifat lemah lembut
 • 6.  Luqaman : Jalan terang; nama nabi terkenal kebijakannya.
 • 7.  Labid :  Singa

Nama Islami berawalan  MÎM

 • 1.  Ma`mun : Orang yang dipercaya; nama salah seorang khalifah pada masa khilafah ‘Abbasiyyah
 • 2. Mabkhut : Yang mempunyai keberuntungan
  3. Mabruk :  Orang yang diberkahi
  4. Mahbub   : Yang dicintai dan disenangi manusia
  5. Mahjub   : Yang tersembunyi; yang tertutup
  6. Mahrus   : Yang terjaga; orang yang berumur panjang
  7. Mahfuzh   : Terjaga; terpelihara
  8. Mahmud   : Perikehidupannya terpuji
  9. Makhzum   : Teratur; tersusun; nama nenek moyang Quraisy
  10. Makhluf   : Orang diikuti
  11. Marjan   : Butir-butir mutiara; tumpukan-tumpukan batu merah dilaut
  12. Marzuq  : Yang memperoleh rizki; bernasab baik
  13. Marwan  : Batu yang keras; nama khalifah Umariyyah
  14. Mas`ud    : Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; yang beruntung
  15. Masyhur  : Terkenal diantara manusia
  16. Mathar  :  Hujan
  17. Ma`ruf :  Yang terkenal; kebaikan; rizki
  18. Ma`in :  Air yang mengalir
  19. Maqbul   : Diterima
  20. Maqshud :  Orang yang selalu dikehendaki orang lain
  21. Makky :  Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah
  22. Malih :  Yang bermuka manis
  23. Mamduh  :  Orang terpuji
  24. Manna` :  Kuat; perkasa
  25. Mauhub :  Yang dianugrahi
  26. Mahdy  :  Yang mendapat hidayah
  27. Mahib :  Orang yang karismatik; ditakuti atau disegani oleh orang lain
  28. Maimun :  Yang mendapatkan berkah
  29. Misy`al :  Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang; bejana tempat api
  30. Mifdlal :  orang yang diutamakan, memiliki kelebihan
  31. Miqdad :  Orang yang sering menghadang perbuatan buruk
  32. Miqdam : orang yang berani
  33. Mukmin :  Orang yang beriman; yang memeberi keamanan; salah satu asma Allah.
  34. Mu`ayyad :  Yang dikuatkan
  35. Mubarak :  Diberkahi; bermanfaat.
  36. Mubasysyir :  Yang memberi khabar gembira
  37. Mutawakkil :  Yang mewakili; tunduk dan tawakkal kepada Allah.
  38. Mutawally :  Penanggung
  39. Mujahid : Pejuang; prajurid; orang yang berperang fisabilillah
  40. Mujaddid :  Pembaharu
  41. Muhtasib :  Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar; orang yang mengharap ridla Allah
  42. Muhsin :  Orang yang berbuat baik dan tulus
 • 43. Mukhtar :  Orang Pilihan
 • 44. Murad :  Kehendak; maksud; nama sultan pada masa khilafah ‘Utsmaniyyah
 • 45. Murtadla :  Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia
 • 46. Mursyid :    Pemberi pentunjuk dan peringatan
 • 47. Muslim : Orang Islam; yang berserah diri
 • 48. Musyary :  Pemetik madu lebah; kaya
 • 49. Musthafa :  Pilihan; julukan untuk Nabi  Shallallahu Alaihi wa Sallam
 • 50. Mush`ab : Unta yang sukar dinaiki; kuda jantan
 • 51. Muslih :  Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan- (kabaikan dari perusak)
 • 52. Muthlaq :  Tidak terikat
 • 53. Muzhaffar :  Yang dapat memenuhi kebutuhannya
 • 54. Mu`adz : Orang yang terlindungi; nama sahabat (Mu`adz bin jabal)
 • 55. Mu`taz :  Orang yang membanggakan diri
 • 56. Mu`tashim  :  Orang yang menjaga diri dari perbuatanmaksiat; yang meminta perlindungan kepada Allah
 • 57. Mughits :  Penolong
 • 58. Muflih :   Orang yang beruntung; yang sukses
 • 59. Mufid :  Orang yang memberi manfaat kepada orang lain
 • 60. Mumtaz :   Istimewa; lebih menonjol dari yang lain
 • 61. Munadlil  :  Pandai melontarkan anak panah; pejuang
 • 62. Munjid : : Penolong; pembantu
 • 63. Mundzir :  Pemberi peringatan
 • 64. Munir :  Bercahaya; berseri-seri
 • 65. Muwaffaq :  Orang yang mendapat petunjuk
 • 66. Muhajir : Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain; orangyang meninggalkan keburukan menuju kebaikan
 • 67. Muhadzdzib :  Orang yang memiliki akhlak terpuji
 • 68. Muhannad  :  Pedang yang terbuat dari besi India
 • 68. Muhammad: Nama Nabi
 • 69. Muyassar :  Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah)
 • 70. Majid :  Orang yang berbudi luhur; yang mulia
 • 71. Mazin :  Wajah yang berseri-seri; telur semut
 • 72. Malik :  Yang memiliki/menguasai sesuatu; salah satu-sifat Allah; nama imam madzhab (Imam Malik)
 • 73. Mahir  :  Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu

Nama Islami HURUF  NÛN

 • 1. Nabil :    Terhormat; mulia; orang yang mempunyai kelebihan
 • 2. Nabih :     Terhormat.
 • 3. Najib : Mulia; baik keturunannya
 • 4. Nadzir : Orang yang memberi peringatan
 • 5. Nazih :    Yang menjauhi hal-hal yang tak terpuji6. Nasib  :  Yang mempunyai keturunan yang baik
 • 7. Nashshar :  Banyak menolong
 • 8. Nashr : Pertolongan; hujan; kemenangan
 • 9. Nashif  :  Orang yang adil; separoh
 • 10. Nadhir :  Bagus; indah
 • 11. Na`im :   Orang yang berbahagia; harta; ketenangan; kebahagiaan
 • 12. Nafis :  Berharga; banyak harta; yang menjadi rebutan
 • 13. Naqib :  Ketua, kepala, pemuka suatu kabilah atau lainnya
 • 14. Nawwaf : Tinggi; unggul
 • 15. Naufal :  Pemuda tampan
 • 16. Nibras : Lampu; singa; pemberani; mata tombak
 • 17. Nu’man :  Orang yang mendapatkan nikmat; nama salah seorang shahabat
 • 18. Nabigh : Orang yang unggul, pintar
 • 19. Najih :  Yang dianugrahi taufiq; yang berjalan dengan cepat
 • 20. Najy :  Orang yang terbebas dari keberuntungan
 • 21. Nasik  : Orang yang zuhud; ahli ibadah; rumput yang hijau
 • 22. Nashih   : Orang yang memberi nashihat
 • 23. Nashir   : Yang suka menolong orang lain
 • 24. Nadhir   : Direktur; pengawas
 • 25. Nazhim   : Pengarang puisi; pembaca puisi
 • 26. Nafi` : Yang memberi manfaat; salah satu asma Allah
 • 27. Naqid  : Kritikus
 • 28. Nayif   : Tinggi

Nama Islami huruf  WÂW

 • 1. Wajih :  Orang yang mengarahkan; pemimpin kaum; pioner
 • 2. Wahid :  Satu-satunya
 • 3. Wadi` :  Yang tenang
 • 4. Wadud :  Yang penuh kasih sayang; yang dicintai
 • 5. Wazir   : Menteri; Wakil
 • 6. Wasim   : Yang tampan wajahnya
 • 7. Wadldlah   : Baik raut wajahnya; putih
 • 8. Wakil   : Wakil; Pelindung/penanggung jawab
 • 9. Walid   : Bayi; anak kecil
 • 10. Wildan   : Bentuk jamak dari walad ; anak
 • 11. Watsiq  : Orang yang tentram; yang dipercaya orang lain; yang diserahi masalah dengan yang lain
 • 12. Washil :  Yang berbuat baik kepada kaum kerabat; yang menyambung (sesuatu)
 • 10. Wahib :   Orang yang memberi

Nama Islami huruf  HA’

 • 1. Hammam :   Orang yang mempunyai ambisi yang kuat 2. Hisyam : Kemuliaan; kedermawanan.
 • 3. Hilal : Bulan sabit; bayi yang montok; hujan yang turun pertama;  ular jantan
 • 4. Humam :  Pemberani; besar ambisinya.
 • 5. Ha`il : Yang menakutkan; yang luar biasa.
 • 6. Hajid :  Orang bertahajud.
 • 7. Hady  :  Yang memberi petuntuk; leher; singa.
 • 8. Hani`  :  Orang yang berbahagia; pembantu; menyenangkan
 • 9. Hasyim : Pemerah susu yang pintar; gunung yang indah

Nama Islami huruf  YA’

 • 1. Yazid    : Lebihan; pertumbuhan; nama salah satu khalifah Bani Umayyah
 • 2. Yassar :  Orang yang mendapat kelapangan yang banyak
 • 3. Ya`rub :  Orang yang berbicara dengan bahasa Arab
 • 4. Ya`sub   : Pemimpin kaum; raja lebah
 • 5. Yaqzhan   : Orang yang terjaga; sadar
 • 6. Yaman   : (Atau Yamany) yang menisbatkan kepada Yaman
 • 7. Yasir   :  Orang yang mendapat kelapangan
 • 8. Yasin   : Salah satu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam
 • 9. Yafi`   : Tinggi; terhormat; menginjak remaja.

Pencarian Terkait

Tags: #Akhir Zaman #dari #islam #islami #islamic #islamic names #muslim #muslim baby names #nama #nama bayi #Tip

Anti Aging Skin Care
Anti aging skin care products Anti aging skin care products remind me of
Rahasia Tarik Tunai di ATM, Saldo Rp1 Juta Bisa Tarik Rp4 Juta
Semoga bermanfaat bagi yang kepepet sekali (hanya bila terpaksa sekali krn ini dosa).
Ini Cara Memakai Jilbab Yang Benar
Dahulukan tutup auratmu sebelum auratmu ditutupkan orang lain, Menutup aurat tak perlu menanti
Doa-Doa Yang Dikabulkan
Orang-orang yang Mustajab Doa nya Hadist-hadist yang menerangkan tentang doa yang diijabah atau
 1. author

  Tommy Hayuwono Saleh9 tahun ago

  trims artikel nya ,salam sukses

Tinggalkan pesan "Nama Islami Untuk Buah Hati, Lengkap Alif-Ya"