Artikel Popular

Umar bin Khottob Memasuki Yerusalem

Permalink to Umar bin Khottob Memasuki Yerusalem
Umar bin Khottob Memasuki Yerusalem, Khalifah Umar bin Khattab menjadi orang yang dipercaya memegang kunci Yerusalem. Di bawah kekuasaannya, penduduk kota suci tersebut hidup dalam perdamaian Menara Masjid Umar bin Khatab (kiri) di Yerusalem, Palestina.

Sunan Sendang Duwur Boyong Masjid dalam Semalam

Sunan Sendang Duwur Sunan Sendang Duwur bernama asli Raden Noer Rahmad adalah putra Abdul Kohar Bin Malik Bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad (lrak). Raden Nur Rahmad lahir pada tahun 1320 M dan wafat pada tahun 1585 M. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh

Wali Paidi, Sandal Berdzikir

Permalink to Wali Paidi, Sandal Berdzikir
Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya berdzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya berdzikir. Sampai suatu pagi, Wali Paidi dipanggil mbah romo kiai, dan seperti biasanya, beliau menemuinya di teras ndalem, didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. “Nak,

Zuhud Syariat Dan Zuhud Haqiqot

Zuhud Syariat Dan Zuhud Haqiqot,¬†Zuhud berasal dari kata “zahida-yazhudu-zahaadatan” artinya sedikit, menganggap sedikit, atau memandang dunia ini tidak terlalu berarti sehingga sanggup hidup menderita didalamnya.Dan zuhud syari’at adalah zuhudnya pemalas, sehingga dengan kemalasannya ia bersabar dalam kemiskinannya Sementara zuhud haqiqot adalah zuhudnya orang kaya, ia tidak menganggap kekayaannya sesuatu yang berarti, bahkan ia sanggup menderita