Nama Lain Al Quran dan Inti Sarinya

Dalam Al Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain dari Al Quran yang digunakan untuk merujuk kepada Al Quran itu sendiri. Berikut adalah nama-nama Al Quran tersebut dan ayat yang mencantumkannya:

 • Al-Kitab QS(2:2),QS (44:2)
 • Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
 • Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
 • Al-Mau’idhah (pelajaran/nasihat): QS(10:57)
 • Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
 • Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
 • Asy-Syifa’ (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)
 • Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
 • At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
 • Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
 • Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
 • Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
 • Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
 • Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)
 • An-Nur (cahaya): QS(4:174)
 • Al-Basha’ir (pedoman): QS(45:20)
 • Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
 • Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

al quran manuskrip dari al Andalusia abad ke 12

al quran manuskrip dari al Andalusia abad ke 12

No. Nama Surah Bahasa Arab Arti Nama Ayat  Turun Urutan Pewahyuan
1 Surah Al-Fatihah الفاتحة Pembukaan 7 Mekkah 5
2 Surah Al-Baqarah البقرة Sapi Betina 286 Madinah 87
3 Surah Ali ‘Imran آل عمران Keluarga ‘Imran 200 Madinah 89
4 Surah An-Nisa’ النّساء Wanita 176 Madinah 92
5 Surah Al-Ma’idah المآئدة Jamuan (hidangan makanan) 120 Madinah 112
6 Surah Al-An’am الانعام Binatang Ternak 165 Mekkah 55
7 Surah Al-A’raf الأعراف Tempat yang tertinggi 206 Mekkah 39
8 Surah Al-Anfal الأنفال Harta rampasan perang 75 Madinah 88
9 Surah At-Taubah التوبة‎‎ Pengampunan 129 Madinah 113
10 Surah Yunus ينوس Nabi Yunus 109 Mekkah 51
11 Surah Hud هود Nabi Hud 123 Mekkah 52
12 Surah Yusuf يسوف Nabi Yusuf 111 Mekkah 53
13 Surah Ar-Ra’d الرّعد Guruh (petir) 43 Mekkah 96
14 Surah Ibrahim إبراهيم Nabi Ibrahim 52 Mekkah 72
15 Surah Al-Hijr الحجر Al Hijr (nama gunung) 99 Mekkah 54
16 Surah An-Nahl النّحل Lebah 128 Mekkah 70
17 Surah Al-Isra’ بني إسرائيل Memperjalankan di waktu malam 111 Mekkah 50
18 Surah Al-Kahf الكهف Penghuni-penghuni gua 110 Mekkah 69
19 Surah Maryam مريم Maryam (Maria) 98 Mekkah 44
20 Surah Ta Ha طه Ta Ha 135 Mekkah 45
21 Surah Al-Anbiya الأنبياء Nabi-Nabi 112 Mekkah 73
22 Surah Al-Hajj الحجّ Haji 78 Madinah &Makkah 103
23 Surah Al-Mu’minun المؤمنون Orang-orang mukmin 118 Mekkah 74
24 Surah An-Nur النّور Cahaya 64 Madinah 102
25 Surah Al-Furqan الفرقان Pembeda 77 Mekkah 42
26 Surah Asy-Syu’ara’ الشّعراء Penyair 227 Mekkah 47
27 Surah An-Naml النّمل Semut 93 Mekkah 48
28 Surah Al-Qasas القصص Cerita 88 Mekkah 49
29 Surah Al-‘Ankabut العنكبوت Laba-laba 69 Mekkah 85
30 Surah Ar-Rum الرّوم Bangsa Romawi 60 Mekkah 84
31 Surah Luqman لقمان Keluarga Luqman 34 Mekkah 57
32 Surah As-Sajdah السّجدة Sajdah 30 Mekkah 75
33 Surah Al-Ahzab الْأحزاب Golongan-Golongan yang bersekutu 73 Madinah 90
34 Surah Saba’ سبا Kaum Saba’ 54 Mekkah 58
35 Surah Fatir فاطر Pencipta 45 Mekkah 43
36 Surah Ya Sin يس Yaasiin 83 Mekkah 41
37 Surah As-Saffat الصّافات Barisan-barisan 182 Mekkah 56
38 Surah Sad ص Shaad 88 Mekkah 38
39 Surah Az-Zumar الزّمر Rombongan-rombongan 75 Mekkah 59
40 Surah Al-Mu’min المؤمن Orang yg Beriman 85 Mekkah 60
41 Surah Fussilat فصّلت Yang dijelaskan 54 Mekkah 61
42 Surah Asy-Syura الشّورى Musyawarah 53 Mekkah 62
43 Surah Az-Zukhruf الزّخرف Perhiasan 89 Mekkah 63
44 Surah Ad-Dukhan الدّخان Kabut 59 Mekkah 64
45 Surah Al-Jasiyah الجاثية Yang bertekuk lutut 37 Mekkah 65
46 Surah Al-Ahqaf الَأحقاف Bukit-bukit pasir 35 Mekkah 66
47 Surah Muhammad محمّد Muhammad 38 Madinah 95
48 Surah Al-Fath الفتح Kemenangan 29 Madinah 111
49 Surah Al-Hujurat الحجرات Kamar-kamar 18 Madinah 106
50 Surah Qaf ق Qaaf 45 Mekkah 34
51 Surah Az-Zariyat الذّاريات Angin yang menerbangkan 60 Mekkah 67
52 Surah At-Tur الطّور Bukit 49 Mekkah 76
53 Surah An-Najm النّجْم Bintang 62 Mekkah 23
54 Surah Al-Qamar القمر Bulan 55 Mekkah 37
55 Surah Ar-Rahman الرّحْمن Yang Maha Pemurah 78 Madinah &Mekkah 97
56 Surah Al-Waqi’ah الواقعه Hari Kiamat 96 Mekkah 46
57 Surah Al-Hadid الحديد Besi 29 Madinah 94
58 Surah Al-Mujadilah المجادلة Wanita yang mengajukan gugatan 22 Madinah 105
59 Surah Al-Hasyr الحشْر Pengusiran 24 Madinah 101
60 Surah Al-Mumtahanah الممتحنة Wanita yang diuji 13 Madinah 91
61 Surah As-Saff الصّفّ Satu barisan 14 Madinah 109
62 Surah Al-Jumu’ah الجمعة Hari Jum’at 11 Madinah 110
63 Surah Al-Munafiqun المنافقون Orang-orang yang munafik 11 Madinah 104
64 Surah At-Tagabun التّغابن Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan 18 Madinah 108
65 Surah At-Talaq الطّلاق Talak 12 Madinah 99
66 Surah At-Tahrim التّحريم Mengharamkan 12 Madinah 107
67 Surah Al-Mulk الملك Kerajaan 30 Mekkah 77
68 Surah Al-Qalam القلم Pena 52 Mekkah 2
69 Surah Al-Haqqah الحآقّة Hari kiamat 52 Mekkah 78
70 Surah Al-Ma’arij المعارج Tempat naik 44 Mekkah 79
71 Surah Nuh نوح Nuh 28 Mekkah 71
72 Surah Al-Jinn الجنّ Jin 28 Mekkah 40
73 Surah Al-Muzzammil المزمّل Orang yang berselimut 20 Mekkah 3
74 Surah Al-Muddassir المدشّر Orang yang berkemul 56 Mekkah 4
75 Surah Al-Qiyamah القيمة Hari Kiamat 40 Mekkah 31
76 Surah Al-Insan الْاٍنسان Manusia 31 Madinah 98
77 Surah Al-Mursalat المرسلات Malaikat-Malaikat Yang Diutus 50 Mekkah 33
78 Surah An-Naba’ النّبا Berita besar 40 Mekkah 80
79 Surah An-Nazi’at النّازعات Malaikat-Malaikat Yang Mencabut 46 Mekkah 81
80 Surah ‘Abasa عبس Ia Bermuka masam 42 Mekkah 24
81 Surah At-Takwir التّكوير Menggulung 29 Mekkah 7
82 Surah Al-Infitar الانفطار Terbelah 19 Mekkah 82
83 Surah Al-Tatfif المطفّفين Orang-orang yang curang 36 Mekkah 86
84 Surah Al-Insyiqaq الانشقاق Terbelah 25 Mekkah 83
85 Surah Al-Buruj البروج Gugusan bintang 22 Mekkah 27
86 Surah At-Tariq الطّارق Yang datang di malam hari 17 Mekkah 36
87 Surah Al-A’la الْأعلى Yang paling tinggi 19 Mekkah 8
88 Surah Al-Gasyiyah الغاشية Hari Pembalasan 26 Mekkah 68
89 Surah Al-Fajr الفجر Fajar 30 Mekkah 10
90 Surah Al-Balad البلد Negeri 20 Mekkah 35
91 Surah Asy-Syams الشّمس Matahari 15 Mekkah 26
92 Surah Al-Lail الّيل Malam 21 Mekkah 9
93 Surah Ad-Duha الضحى‎‎ Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) 11 Mekkah 11
94 Surah Al-Insyirah الانشراح‎‎ Melapangkan 8 Mekkah 12
95 Surah At-Tin التِّينِ Buah Tin 8 Mekkah 28
96 Surah Al-‘Alaq العَلَق Segumpal Darah 19 Mekkah 1
97 Surah Al-Qadr الْقَدْرِ Kemuliaan 5 Mekkah 25
98 Surah Al-Bayyinah الْبَيِّنَةُ Pembuktian 8 Madinah 100
99 Surah Az-Zalzalah الزلزلة‎‎ Kegoncangan 8 Mekkah 93
100 Surah Al-‘Adiyat العاديات‎‎ Berlari kencang 11 Mekkah 14
101 Surah Al-Qari’ah القارعة‎‎ Hari Kiamat 11 Mekkah 30
102 Surah At-Takasur التكاثر‎‎ Bermegah-megahan 8 Mekkah 16
103 Surah Al-‘Asr العصر Masa/Waktu 3 Mekkah 13
104 Surah Al-Humazah الهُمَزة‎‎ Pengumpat 9 Mekkah 32
105 Surah Al-Fil الْفِيلِ Gajah 5 Mekkah 19
106 Surah Quraisy قُرَيْشٍ Suku Quraisy 4 Mekkah 29
107 Surah Al-Ma’un الْمَاعُونَ Barang-barang yang berguna 7 Mekkah 17
108 Surah Al-Kausar الكوثر Nikmat yang berlimpah 3 Mekkah 15
109 Surah Al-Kafirun الْكَافِرُونَ Orang-orang kafir 6 Mekkah 18
110 Surah An-Nasr النصر‎‎ Pertolongan 3 Madinah 114
111 Surah Al-Lahab المسد‎‎ Gejolak Api/ Sabut 5 Mekkah 6
112 Surah Al-Ikhlas الإخلاص‎‎ Ikhlas 4 Mekkah 22
113 Surah Al-Falaq الْفَلَقِ Waktu Subuh 5 Mekkah 20
114 Surah An-Nas النَّاسِ Manusia 6 Mekkah 21

Al Quran

Pencarian Terkait

Tags: #al Quran #Rahasia #Rahasia Al Qur'an

Zuhud Syariat Dan Zuhud Haqiqot
Zuhud Syariat Dan Zuhud Haqiqot, Zuhud berasal dari kata “zahida-yazhudu-zahaadatan” artinya sedikit, menganggap sedikit,
Menelusuri Jejak Manusia Makrifat
  Rasulullah saw, telah memerintahkan agar mengikuti jejak dua tokoh besar, Sayyidina Abu
Penampakan Malaikat Maut Izrail Yang Bikin Merinding
Ilustrasi Malaikat Maut Dari sekian banyak malaikat, Ada 10 malaikat yang wajib diketahui.
Ciri ciri Dajal Si Penebar Fitnah Di Akhir Zaman
Ciri ciri Dajal. Dajal akan muncul di akhir zaman, ketika dajal muncul akan

Tinggalkan pesan "Nama Lain Al Quran dan Inti Sarinya"