Tag: Nabi nabi

Munculnya Dajjal, Sang Penebar Fitnah Di Akhir Zaman

Sebelum keluarnya Dajjal, akan di dahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rosulullah, “Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu tiga tahun yang sangat sulit, dimana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujan dan memerintahkan kepada

Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud

Permalink to Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud
Kisah Nabi Saleh dan Kaum Tsamud, Saleh bin Ubaid bin ‘Ashif bin Masih bin ‘Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh. Saleh merupakan anak tertua dan memiliki dua orang adik yang bernama Aanar dan Ashkol. Tsamud adalah suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab oleh ahli sejarah dan ada pula yang menggolongkan mereka

Nabi Ibrahim Mencari Tuhan

Nabi Ibrahim as. yang bergelar Kholilullah (Kekasih Allah) dilahirkan ditengah-tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Menurut Al Qur'an nama ayahnya adalah Azar dan didalam bahasa kitab Taurat namanya Taroh bin Tanur bin Siruj bin Sam bin Nuh as.

Penciptaan Nabi Adam as

Penciptaan Nabi Adam as adalah kisah penciptaan manusia yang pertama.  Dalam  Surat Al Baqarah: 30,  Ketika Allah berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami

SEJARAH NABIYULLAH SYAM’UN AL-GHAZI As (SAMSON)

Permalink to SEJARAH NABIYULLAH SYAM’UN AL-GHAZI As (SAMSON)
SEJARAH NABIYULLAH SYAM’UN AL-GHAZI As (SAMSON)” Sejarah seorang pejuang Allah yang bernama Syam’un Al-Ghazi (samson) dan hubungannya dengan Asal Mula Pahala Ibadah 1000 Bulan/Lailatul Qadar.Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Atau,mengapa 1000 bulan? Atau adakah kisah tentang 1000 bulan? Kisah tentang 1000 bulan, berawal dari seorang Nabiyullah yang bernama Nabi Syam’un al-Ghazi as. Nabi dari