Wahdatul Wujud, Ibnu Sabin

Ibnu Sabin adalah seorang sufi dan juga Filosof dari Andalusia, yang mempunyai nama lengkap, ‘Abdul Haqq ibn Ibrahim Muhammad ibn Nashr. Dia dipanggil Ibn Sab’in dan digelari Quthbuddin, kadang juga dipanggil Abu Muhammad. Beliau lahir tahun 614 H (1217-1218 M) di Murcia. Ibnu Sabin tumbuh dalam keluarga bangsawan, Ayahnya adalah penguasa di Murcia.  Ibnu Sabin berguru kepada Ibn Dihaq yang dikenal dengan Ibnu Mir’ah ( wafat 611 H) pensyarah karya al-Juwaini, al-Irsyad, selain itu Ibnu Sabin juga berguru pada al-Yuni (wafat 622 H), dan al-Hurrani ( wafat 538 H), keduanya ahli huruf dan nama. Hubungan antara Ibnu Sabin dan para gurunya banyak terjalin lewat  kitab daripada secara langsung. Pada tahun 640 Ibnu Sabin dan muridnya pergi ke Afrika, karena faktor-faktor politik di negerinya, dia dianggap melemahkan Dinasty al-Muwahhidin serta berakhirnya kebebasan berfikir di Andalusia.

loading...
loading...

Ibnu Sabin singgah di kota Ceuta, Afrika Utara, di kota ini pula dia menikahi seorang wanita dan membangun zawiyah, dia banyak menelaah kitab-kitab tasawuf dan memberikan pengajaran. Penguasa kota, Ibn Khaladh, mengusirnya dari kota ini karena dianggap sebagai Filosof.  Kemudian dia pergi ke ‘Adwah, Bijayah, terus ke Qabis, Tunisia. Pada tahun 648 H Ibnu Sabin sampai di Kair, tapi para fuqoha dunia Islam bagian barat mengirim surat ke Mesir yang menyatakan dia adalah atheis. Ibnu Sabin memutuskan untuk ke Mekah.

Ibnu Sabin ketika di Makkah memperoleh kehidupan yang tenang dan menyusun karyanya. Dan meningg4l dunia pada tahun 669 Hijriyah, Ibnu Sabin meninggalkan empat puluh satu buah karya, yang menguraikan ilmu tasawuf. Pada umumnya karya beliau bercorak simbolik, karyanya yang terpenting Budd al-Arif.

Ibnu Sabin , menganut paham Kesatuan Mutlak Wahdatul Wujud, yaitu wujud adalah satu alias Wujud Akkah semata. Wujud-wujud lainnya hanya wujud Yang Satu itu sendiri. Jelasnya wujud-wujud yang lain itu hakikatnya sama sekali tidak lebih dari wujud Yang Satu semata. Dalam hal ini , Ibnu Sabin menempatkan ketuhanan pada tempat pertama. Sebab menurutnya, Wujud Allah adalah asal segala yang ada masa lalu, masa kini, maupum masa depan. Sementara wujud yang tampak jelas justru dia rujukkan pada wujud mutlak yang rohaniah. Berarti paham ini menafsirkan wujud dalam corak spiritual bukan materi.

Pemikiran Ibnu Sabin merujuk pada dalil-dalil al-Qur’an , misal firman Allah: “Dia itulah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Dzahir dan Yang Bathin,” (QS. al-Hadiid, 57:3) dan firman-Nya: “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” (QS. al-Qoshosh 28:28). Dia juga memperkuat nya dengan hadist Nabi Muhammad, seperti hadist qudsi yang berikut : “Apa yang pertama-tama diciptakan Allah adalah akal budi. Maka firman Allah kepadanya, terimalah ! ia pun lalu menerimanya…”

loading...

Tags: #Ibnu Sab'in #makrifat #sufi

al Hallaj, Ana al Haqq Akulah Kebenaran Tertinggi
Al Hallaj atau Husain ibn Mansur al Hallaj atau biasa disebut dengan Al Hallaj,
Ibnu Faridh, Sufi Cinta Ilahi
Ibnu Faridh yang mempunyai nama lengkap Syarifuddin ‘Umar Abu a-Hassan ‘Ali. Ibn al-Faridh
Abu Hasan Syadzili, Guru Ibnu ‘Atho’illah al-Syakandari
Tarikat Syadziliyyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Syadzili, yang berasal dari Syadzilah Tunisia, dan
Nasehat Abu Nawas untuk Sang Sultan
Nasehat Abu Nawas untuk Sang Sultan, Ketika Sultan Harun Ar-Rasyid menunaikan ibadah haji,
 1. author

  Satrio Paningit5 tahun ago

  Fitnah Lebih kejam Dari Pada Pembunuhan… Semoga Allah Mengampuni Dan MemPerbaiki Niatnya

  Balas
 2. author

  Ahmad Afdhal5 tahun ago

  Lho … Bukan Gus Dur sudah di Baptis dan masuk Kristen…????!!!! coba ketik di google… Gus Dur di Baptis

  Balas
 3. author

  Andriano prabu satmata6 tahun ago

  yah.. begitulah adanya..

  Balas

Tinggalkan pesan "Wahdatul Wujud, Ibnu Sabin"